Ecodur

Vad är Ecodur?

Ecodur är en unik premiumprodukt inom segmentet ytskydd och tätning. Produkten består av två komponenter – del A är en  helt giftfri gipssubstans som blandas med del B - en växtbaserad olja. Gips som är återvinningsbar och olja som är förnybar. Ecodur är motståndskraftig mot de flesta aggressiva ämnena både basiska och sura, och når samtidigt det högsta skyddet för miljön både under sin livslängd och när det bortskaffas. Ecodur är helt gift och luktfri, och härdar snabbt.

Ecodur har en extrem vidhäftning och kräver ingen primer. Den går att applicera vid minusgrader.

Ecodur behåller sin flexibilitet år efter att de konventionella har spruckit. Den har den bästa vidhäftningen i branschen och går att applicera på stål, betong, trä, asfalt, tegel, glasfiber och de flesta takunderlag.

Den är UV-beständig, den har ingen känd gräns för sin livslängd. Ecodur kan tillsammans med Thermacote användas för att få många och unika fördelar, se nedan exempel.

Tak

Ecodur tillsammans med Thermacote  på tak skapar en helt unik möjlighet att kunna renovera uttjänta tak som tidigare varit tvungna att bytas.  Efter denna typ av renovering får taket en hållbarhet som överträffar ett nytt tak samt en isolering för både för värme och kyla.

Detta ger ett minskat behovet av uppvärmning/avkylning vilket ger stora besparingar i form av minskad energiförbrukning år efter år. Utöver det har vi möjlighet att ge 30 års läckagegaranti !!

Golv

På golv appliceras Thermacote som en köldbarriär utan primer direkt på ytan,  sedan sprutas Ecodur ovanpå. Du får då ett golv som inte släpper in kyla eller fukt, och en yta som är tålig för trafik, och som är städvänlig. Ecodur torkar snabb och ytan går att ta i bruk mycket snabbare än normala golvbeläggningar

Användningsområden

Vi samarbetar med utvalda och certifierade entreprenörer som applicerar Ecodur.

Exempel på där Ecodur används

Vattenverk - Reningsverk - Industritak - Industrigolv